ONDERZOEK & BEHANDELING

Het onderzoek en de behandeling gebeuren volledig manueel door middel van specifieke onderzoeks-, mobilisatie- en manipulatie technieken.

Indien u in het bezit bent van bijkomende onderzoeksresultaten (RX, MRI, CT-scan, echografie, …) is het aan te raden deze mee te brengen. De osteopaat kan hieruit nuttige informatie halen.

De duur van een behandeling kan variëren van 20 tot 40 minuten afhankelijk van de aard van de klacht(en). Het aantal behandelingen dat nodig is wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klacht. In acute gevallen zijn 2 à 4 behandelingen vaak voldoende. Bij meer chronische klachten zullen meer behandelingen nodig zijn vooraleer herstel optreedt.

Omdat het lichaam na een behandeling tijd nodig heeft om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen 2 behandelingen van 1 tot 4 weken en soms nog meer afhankelijk van de situatie.

Osteopathie is een veilige behandelmethode. Vaak gebeurt het dat omwille van reeds aanwezige aandoeningen (bv. osteoporose) bepaalde technieken niet kunnen of mogen uitgevoerd worden. Door middel van specifieke testen zal de osteopaat bepalen welke technieken al dan niet gebruikt kunnen worden.