Waar staat ‘D.O-M.R.O.B.’ voor?

‘D.O.’ betekent ‘Diploma in Osteopathy’. Na het
succesvol beëindigen van de opleiding en het schrijven van een thesis
kan men de graad ‘D.O’. behalen. ‘D.O.’ staat garant voor een goed,
degelijk opgeleid osteopaat.

‘M.R.O.B.’ staat voor ‘Member of the Registry of Osteopathy Belgium’.
Het Register voor Osteopaten van België (R.O.B.) registreert de erkende
osteopaten met een ‘D.O.’-diploma en kent hen de beschermde
M.R.O.B.-titel toe.